Mã Vùng 754 / +86754Mã Vùng:754     (+86 754)
Thành phố hoặc Khu vực:Shantou

Quốc gia:

Trung Quốc