Mã Vùng 7483 / +437483Mã Vùng:7483     (+43 7483)
Thành phố hoặc Khu vực:Oberndorf an der Melk

Quốc gia:

Áo