Mã Vùng 7422 / +957422Mã Vùng:7422     (+95 7422)
Thành phố hoặc Khu vực:Myitkyina

Quốc gia:

Myanma