Mã Vùng 732 / +218732Mã Vùng:732     (+218 732)
Thành phố hoặc Khu vực:Bergen

Quốc gia:

Libya