Mã Vùng 7276 / +437276Mã Vùng:7276     (+43 7276)
Thành phố hoặc Khu vực:Peuerbach

Quốc gia:

Áo