Mã Vùng 726 / +244726Mã Vùng:726     (+244 726)
Thành phố hoặc Khu vực:Bela Vista

Quốc gia:

Angola