Mã Vùng 7224 / +437224Mã Vùng:7224     (+43 7224)
Thành phố hoặc Khu vực:Sankt Florian

Quốc gia:

Áo