Mã Vùng 71 / +35271Mã Vùng:71     (+352 71)
Thành phố hoặc Khu vực:Betzdorf

Quốc gia:

Luxembourg