Mã Vùng 6680 / +956680Mã Vùng:6680     (+95 6680)
Thành phố hoặc Khu vực:Nahtoogyi

Quốc gia:

Myanma