Mã Vùng 664 / +960664Mã Vùng:664     (+960 664)
Thành phố hoặc Khu vực:Kaafu

Quốc gia:

Maldives