Mã Vùng 661 / +1661Mã Vùng:661     (+1 661)
Thành phố hoặc Khu vực:California

Quốc gia:

Chính quyền Hoa Kỳ