Mã Vùng 654 / +680654Mã Vùng:654     (+680 654)
Thành phố hoặc Khu vực:Melekeok

Quốc gia:

Palau