Mã Vùng 6475 / +436475Mã Vùng:6475     (+43 6475)
Thành phố hoặc Khu vực:Ramingstein

Quốc gia:

Áo