Mã Vùng 6323 / +956323Mã Vùng:6323     (+95 6323)
Thành phố hoặc Khu vực:Magwe

Quốc gia:

Myanma