Mã Vùng 63 / +5163Mã Vùng:63     (+51 63)
Thành phố hoặc Khu vực:Pasco

Quốc gia:

Peru