Mã Vùng 6232 / +436232Mã Vùng:6232     (+43 6232)
Thành phố hoặc Khu vực:Mondsee

Quốc gia:

Áo