Mã Vùng 61 / +9261Mã Vùng:61     (+92 61)
Thành phố hoặc Khu vực:Multan

Quốc gia:

Pakistan