Mã Vùng 61 / +24561Mã Vùng:61     (+245 61)
Thành phố hoặc Khu vực:Tite

Quốc gia:

Guiné-Bissau