Mã Vùng 61 / +4161Mã Vùng:61     (+41 61)
Thành phố hoặc Khu vực:Basel

Quốc gia:

Thụy Sĩ