Mã Vùng 61 / +5561Mã Vùng:61     (+55 61)
Thành phố hoặc Khu vực:Brasília, Goiás

Quốc gia:

Brasil