Mã Vùng 5946 / +9765946Mã Vùng:5946     (+976 5946)
Thành phố hoặc Khu vực:Delgertsogt

Quốc gia:

Mông Cổ