Mã Vùng 5941 / +9765941Mã Vùng:5941     (+976 5941)
Thành phố hoặc Khu vực:Adaatsag

Quốc gia:

Mông Cổ