Mã Vùng 591 / +86591Mã Vùng:591     (+86 591)
Thành phố hoặc Khu vực:Fuzhou

Quốc gia:

Trung Quốc