Mã Vùng 5854 / +9765854Mã Vùng:5854     (+976 5854)
Thành phố hoặc Khu vực:Chuluunkhoroot

Quốc gia:

Mông Cổ