Mã Vùng 5740 / +955740Mã Vùng:5740     (+95 5740)
Thành phố hoặc Khu vực:Thahton

Quốc gia:

Myanma