Mã Vùng 57 / +38057Mã Vùng:57     (+380 57)
Thành phố hoặc Khu vực:Kharkiv

Quốc gia:

Ukraina