Mã Vùng 5665 / +3805665Mã Vùng:5665     (+380 5665)
Thành phố hoặc Khu vực:Marhanets

Quốc gia:

Ukraina