Mã Vùng 5648 / +9765648Mã Vùng:5648     (+976 5648)
Thành phố hoặc Khu vực:Galshar

Quốc gia:

Mông Cổ