Mã Vùng 559 / +1559Mã Vùng:559     (+1 559)
Thành phố hoặc Khu vực:California

Quốc gia:

Chính quyền Hoa Kỳ