Mã Vùng 5552 / +435552Mã Vùng:5552     (+43 5552)
Thành phố hoặc Khu vực:Bludenz

Quốc gia:

Áo