Mã Vùng 5458 / +3805458Mã Vùng:5458     (+380 5458)
Thành phố hoặc Khu vực:Trostyanets

Quốc gia:

Ukraina