Mã Vùng 5354 / +9765354Mã Vùng:5354     (+976 5354)
Thành phố hoặc Khu vực:Tsogt-Ovoo

Quốc gia:

Mông Cổ