Mã Vùng 5346 / +9765346Mã Vùng:5346     (+976 5346)
Thành phố hoặc Khu vực:Manlai

Quốc gia:

Mông Cổ