Mã Vùng 5324 / +955324Mã Vùng:5324     (+95 5324)
Thành phố hoặc Khu vực:Pyay

Quốc gia:

Myanma