Mã Vùng 5276 / +435276Mã Vùng:5276     (+43 5276)
Thành phố hoặc Khu vực:Gschnitz

Quốc gia:

Áo