Mã Vùng 5255 / +3805255Mã Vùng:5255     (+380 5255)
Thành phố hoặc Khu vực:Novoarkhanhelsk

Quốc gia:

Ukraina