Mã Vùng 51 / +21851Mã Vùng:51     (+218 51)
Thành phố hoặc Khu vực:Misrata

Quốc gia:

Libya