Mã Vùng 493 / +995493Mã Vùng:493     (+995 493)
Thành phố hoặc Khu vực:Poti

Quốc gia:

Gruzia