Mã Vùng 48 / +9248Mã Vùng:48     (+92 48)
Thành phố hoặc Khu vực:Sargodha

Quốc gia:

Pakistan