Mã Vùng 4731 / +3804731Mã Vùng:4731     (+380 4731)
Thành phố hoặc Khu vực:Talne

Quốc gia:

Ukraina