Mã Vùng 473 / +86473Mã Vùng:473     (+86 473)
Thành phố hoặc Khu vực:Wuhai

Quốc gia:

Trung Quốc