Mã Vùng 472 / +7472Mã Vùng:472     (+7 472)
Thành phố hoặc Khu vực:Belgorod Oblast

Quốc gia:

Nga