Mã Vùng 47 / +26147Mã Vùng:47     (+261 47)
Thành phố hoặc Khu vực:Ambositra

Quốc gia:

Madagascar