Mã Vùng 4653 / +9764653Mã Vùng:4653     (+976 4653)
Thành phố hoặc Khu vực:Shilüüstei

Quốc gia:

Mông Cổ