Mã Vùng 4641 / +9764641Mã Vùng:4641     (+976 4641)
Thành phố hoặc Khu vực:Aldarkhaan

Quốc gia:

Mông Cổ