Mã Vùng 4566 / +3804566Mã Vùng:4566     (+380 4566)
Thành phố hoặc Khu vực:Tarashcha

Quốc gia:

Ukraina