Mã Vùng 4563 / +2224563Mã Vùng:4563     (+222 4563)
Thành phố hoặc Khu vực:Kiffa

Quốc gia:

Mauritanie