Mã Vùng 445 / +995445Mã Vùng:445     (+995 445)
Thành phố hoặc Khu vực:Ochamchire

Quốc gia:

Gruzia