Mã Vùng 4335 / +3804335Mã Vùng:4335     (+380 4335)
Thành phố hoặc Khu vực:Tulchyn

Quốc gia:

Ukraina