Mã Vùng 43 / +67043Mã Vùng:43     (+670 43)
Thành phố hoặc Khu vực:Viqueque

Quốc gia:

Đông Timor